{{info.breadcrumbs[0][0]}}
{{info.breadcrumbs[0][1]}}
{{info.breadcrumbs[1]}}
{{info.breadcrumbs[2]}}

Tekst na stronę wiadra okrągłe

Wiadra plastikowe okrągłe, Plast-Box wykonuje w rozmiarach od 0,55 l – 33 l.
Ze względu na typ zamknięcia i konstrukcję pokrywy wiadra okrągłe dzielą się na jednoobrzeżowe i dwuobrzeżowe.

W większości wiader jednoobrzeżowych plomba została zaprojektowana w sposób uniemożliwiający oderwanie jej od wiadra, co stanowi obecnie wymóg Unii Europejskiej wobec opakowań dla produktów spożywczych. Ponadto, specjalna konstrukcja pokryw ułatwia paletyzację na linii technologicznej i zapewnia stabilizację w transporcie.

Biorąc pod uwagę grubość ścianki opakowania, typ konfekcjonowanego wsadu, jego ciężar właściwy – wiadra zostały podzielone na odpowiednie serie:

  • • wiadra z serii BIS i CS – przeznaczone dla wsadów i produktów głównie z branży chemicznej o ciężarze 1,6-1,8 g/cm3,
  • • wiadra z serii LB i UL – dedykowane dla lekkich wsadów i produktów przede wszystkim z branży spożywczej.

MobileMenu